Thang máy - thang cuốn

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ và Đầu Tư Thế Giới phát triển nhiều dòng sản phẩm cho các nhu cầu riêng biệt trong một tòa nhà, cao ốc; mỗi sản phẩm có một số dòng khác nhau tùy theo nhu cầu.

Dòng thang máy Panoramic Elevator, thang máy FujiHD – Passenger

Các dòng thang máy Series J, Series K, Series C, Series HE

Dòng thang máy Japan Fuji, thang máy Aritco Thụy Điển

Dòng thang máy Mitsubishi Electric, Mitsubishi Shanghai

Bao gồm các dòng sản phẩm GFC-L2, GFC-L3